Sap BO 4.2 SP5 Web Intelligence Rich Client Hata (Bug)

Sap Business Objects 4.2 SP5 (Service Pack 5) versiyonuna geçiş ile karşılaşılan hata (bug) ve çözümü tecrübesi.

Senaryo ya da durum şöyle: bir kullanıcı yetkileri olan bir raporu önceki versiyonda hem web ortamından (bi launchpad) hem de Webi Rich Client ile yenileyebiliyor. Bu raporun hazırlandığı universe (platform) üzerinde bazı objeler için (bu objeler raporda kullanılmayan objeler) Business Security Profile (veya Data Security Profile) yetki kısıtı tanımlı. Bu rapor yeni versiyonda 4.2 SP05 web ortamından (bi launchpad) başarılı bir şekilde yenilenebiliyor; ama Webi Rich Client ile yenilendiğinde aşağıdaki hatayı alıyor.

Security profile stored in object ‘Cuid_Abcd_1234’ is not accesible by the current user; the security to apply cannot be retrieved. Contact your administrator. (IDT 23148)

Araştırmalarımız sonucunda (4.2 SP5 versiyonunda çözümlenmiş hatalar listesinden) 2443964 nolu sap notunu bulduk. (Hata (bug) çözülmemişti ama çözülen hatalar listesinde yer alıyordu.)

Sap BO BI Platform Documentation

SAP Notes for SAP Business Intelligence Suite 4.2 SP5 – Fixed Issues
Sap Note: sbo42sp5_fix_issues_final.pdf

Data security profile with row restriction is not enabled in Web Intelligence Rich Client when assigned to a non-Administrator user group
Sap Note: 2443964_E_20180226.pdf

Notta giçici (workaround) çözüm için aşağıdaki gibi bir yöntem sunuluyor:

EveryoneWorkaround gibi bir grup oluşturulup Everyone grubu bu gruba dahil edilir.
CMC (Central Management Console) den Users and Groups (Kullanıcılar ve Gruplar) kısmına gidilir. Burada top level security de (üst düzey güvenlik) hem users (kullanıcılar) hem de grups (gruplar) için oluşturulan yeni gruba View Objects yetkisi verilir. Kullanıcı ve gruplar için üst düzey güvenlik yetkileri incelendiğinde everyone için zaten View Objects (objeleri görüntüle) yetkisinin varolduğunu görebilirsiniz ama aynı yetki tekrar verildiğinde hata çözüme kavuşmuş oluyor.

Bir cevap yazın