oracle pl-sql nls (national language settings) notlar

Not 1:

Oracle Pl-Sql ile ay isimlerini Türkçe (ya da farklı dillerde) çekebilmek için aşağıdaki gibi oturum parametreleri (session parameters) değiştirilebilir.


select to_char(sysdate,'MONTH') from dual; -- veri tabanı varsayılan parametreleri ile çalışır

alter session set nls_date_language = 'ENGLISH';

select to_char(sysdate,'MONTH') from dual; -- İngilizce ay isimleri döndürür

alter session set nls_date_language = 'TURKISH';

select to_char(sysdate,'MONTH') from dual; -- Türkçe ay isimleri döndürür

İlgili kaynak:
oracle oturum parametreleri yardımcı sql ifadeleri

Not 2:

Oracle Sql ile karakter tipindeki veriyi sayısal değere nokta ve virgül algılamasını değiştirerek çevirebilmek için aşağıdaki gibi NLS_NUMERIC_CHARACTERS gönderilebilir. (Converting [Casting] varchar values to number with different perception [sensitivity].)


select to_number('100,12', '99999D99', 'NLS_NUMERIC_CHARACTERS='',.''') from dual;

select to_number('100.12', '99999D99', 'NLS_NUMERIC_CHARACTERS=''.,''') from dual;

Kaynak:
https://stackoverflow.com/questions/24571355/nls-numeric-characters-setting-for-decimal

Bir cevap yazın