sap bo web intelligence göreceli (bağlı) konum (relative position)

Sap Business Object Web Intelligence ortamında rapor yaparken bir obje başka bir objeye göre konumlandırılmak istendiğinde Relative Position (göreceli konum) özelliği kullanılabilir.

Örneğin kaç satır sonuç geleceği belli olmayan bir dikey tablo (vertical table) altına başka bir dikey tablo yerleştirilmek istendiğinde; üstteki tablo alttaki tablonun üzerini kapamaması için alttaki tablo seçilir relative position seçeneği ile konumu üstteki tablonun alt kısmına göre belli miktar altında olacak şekilde ayarlanabilir.

Bir cevap yazın