sap bo webi raporu son tarihçe bağlantısı (report last instance link)

Sap Business Objects (BO) ortamında çalışma süresi uzun olan raporlar için eğer rapora farklı bir yerden bağlantı (link) verilerek ulaşılıyorsa, raporun normal url’sine &sInstance=Last parametresi eklenerek çalışmış son instance’ı (son instance hangi formatta ise webi, excel, pdf) doğrudan açılabilir. Bu işlem rapor açıldığında yenilensin (refresh document on open) seçeneği yerine tercih edilebilir.

Raporun normal url’si (adresi) aşağıda sarı işaretli kısımdaki gibi &sInstance=Last parametresi eklenerek çağrıldığında doğrudan son instance açılıyor.

https://sap_bo:8080/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=CuidOfYourDocument&sInstance=Last

Kaynak:
Viewing Documents Using OpenDocument: sbo41_opendocument_en.pdf

Bir cevap yazın