sap design studio notları

Sap Design Studio ile dashboard geliştirirken dikkat edilmesi gereken performans pratikleri (performance best-practices):

* Pagebook component inin Cache Mode özelliği All olmamalı (Adjacent veya None olmalı)
Uzun süre (7*24) açık bırakılan dashboard’larda tarayıcıların belleğinin sürekli olarak artmasına sebep oluyor

* Uygulamanın Prompts > Merge Prompts özelliği false tercih edilmeli

* Uygulamanın açılışında paralel veri kaynağı yüklemesi için veri kaynaklarının Processing Group larını atayıp uygulamanın Merge Prompts özelliği false yapılmalı (uygulama içerisinde interaktif bir şekilde yeniden optional prompt lar ile veri yüklemeleri yapılıyorsa parallel yükleme özelliği sonraki veri kaynağı yüklemelerini hızlandırmaz, sonrakiler yüklemeler paralel yapılmaz). Burada dikkat edilmesi gereken nokta veri kaynaklarındaki Processing Group lar birbirlerinden ne kadar farklı olursa o kadar paralellik sağlanmış olur. Processing Group ların hepsine aynı değer atanırsa veri kaynakları paralel yüklenmiş olmaz, seri yüklenmiş olur. Veri kaynakları kaç paralelde yüklenmek isteniyorsa o kadar farklı Processing Group ataması yapılır ve ilk yükleme APPLICATION.loadDataSources([DS1,DS2]); şeklinde loadDataSources fonksiyonuyla yapılır.

* Uygulama performansını ölçmek için uygulama adresine (url sine) &PROFILING=X parametresi eklenerek performans değerleri ölçülebilir (performance debugging)

* Geliştirilen uygulamaların sade ve basit olması için Gobal Script Functions (Fonksiyonlarının) kullanılması tavsiye edilir

Kaynaklar:
Design Studio Performance Best-Practices
Performance Monitoring In Design Studio
Understanding Profiling and Statistics in Design Studio
Design Studio Tips and Tricks: Measuring Performance
Design Studio: Parallel Processing and Scripting
Video: Use processing groups for parallel query execution: Design Studio 1.5
Design Studio 1.5: View on Parallel Data Source Execution

Bir cevap yazın