sap bo tekli veya çoklu dağıtım (single or multiple publication)

Sap Business Objects ortamında örnek şöyle bir durum olsun:
Her bölge müdürüne kendi bölgesinin verisi gidecek şekilde e-mail dağıtım yapılıyor; ama bir bölge müdürü birden fazla bölgeden sorumlu olabiliyor. Dağıtım listesi de bölge kodu ve bölge müdürü e-posta adresi bilgisini içeriyor.

Böyle bir durumda dağıtım her bölge için ayrı mail gönderimi yapar ve birden fazla bölgeden sorumlu bölge müdürüne birden fazla mail gönderimi yapılır. Birden fazla bölgeden sorumlu müdürlere sorumlu olunan bölgelerin mailinin tek seferde iletilmesi için dağıtım listesinin bölge müdür mail adreslerine göre sıralı gelmesi sağlanır (freehand sql, custom sql, derived table, vs) ve Publication’ın Properties > Advanced kısmında Profile Resolution Merged seçilir.

Bir cevap yazın