sap bo veritabanı bağlantısı varsayılan yalıtım düzeyi (database connection default isolation level)

Sap Business Objects veritabanı bağlantılarının tümünde (tipine göre odbc, jdbc) varsayılan yalıtım düzeyi (isolation level)
D:\SAPBO\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\dataAccess\connectionServer\odbc\*.sbo
klasöründeki *.sbo uzantılı dosyalarından ( “READ COMMITTED” olan ifade “READ UNCOMMITTED” olarak ) değiştirilebilir.
Bu değişiklik ile obje bazlı kilitleme (object level locking) yapan veritabanlarında kilitli objelerin serbest kalması beklenmeden sorgulama yapılabilir ve sorgular hızlanabilir; ama okunan veri de tutarsız (kirli, dirty) olabilir.

Bir cevap yazın