sap bo webi group string aggregate

Sap Business Objects Web Intelligence ortamında bir alana göre gruplama yaparak diğer bir string alanı birleştirmek (concatenate) için aşağıdaki metod kullanılabilir.

Bu işlem Oracle veri tabanında ListAgg ifadesiyle, MySql veri tabanında Group_Concat ifadesiyle yapılabilir.

sap_bo_group_string_aggregate_1

sap_bo_group_string_aggregate_2

sap_bo_group_string_aggregate_3

Bir cevap yazın