sap bo webi bilgi istenen raporları zamanlamak

Sap Business Objects Web Intelligence ortamında bilgi istenen (prompt) raporları dinamik tarih (değer) ile zamanlamak (schedule) için ve veya mantıksal operatörleri aşağıdaki gibi kullanılabilir. Bilgi isteme opsiyonel (optional prompt) olmalıdır.

sap_bo_webi_schedule_prompt

Kaynak:
Scheduled Reports & User input in Prompts

Bir cevap yazın