Aylık arşivler: Ocak 2018

oracle pl-sql nls (national language settings) notlar

Not 1:

Oracle Pl-Sql ile ay isimlerini Türkçe (ya da farklı dillerde) çekebilmek için aşağıdaki gibi oturum parametreleri (session parameters) değiştirilebilir.


select to_char(sysdate,'MONTH') from dual; -- veri tabanı varsayılan parametreleri ile çalışır

alter session set nls_date_language = 'ENGLISH';

select to_char(sysdate,'MONTH') from dual; -- İngilizce ay isimleri döndürür

alter session set nls_date_language = 'TURKISH';

select to_char(sysdate,'MONTH') from dual; -- Türkçe ay isimleri döndürür

İlgili kaynak:
oracle oturum parametreleri yardımcı sql ifadeleri

Not 2:

Oracle Sql ile karakter tipindeki veriyi sayısal değere nokta ve virgül algılamasını değiştirerek çevirebilmek için aşağıdaki gibi NLS_NUMERIC_CHARACTERS gönderilebilir. (Converting [Casting] varchar values to number with different perception [sensitivity].)


select to_number('100,12', '99999D99', 'NLS_NUMERIC_CHARACTERS='',.''') from dual;

select to_number('100.12', '99999D99', 'NLS_NUMERIC_CHARACTERS=''.,''') from dual;

Kaynak:
https://stackoverflow.com/questions/24571355/nls-numeric-characters-setting-for-decimal

wikipedia erişimi için wikizero eklentisi

Wikipedia’ye erişebilmek için yaygınlaşan basit ve kolay yöntem w harfinden önce 0 (sıfır) koymak idi.

Örneğin:
https://tr.wikipedia.org adresini https://tr.0wikipedia.org olarak değiştirmek.

Wikipedia (özgür ansiklopedi) ye dolaylı erişim için (wikipedia proxy, wikizero) aşağıdaki eklentiler kullanılabilir. Bu eklentiler yukarıda elle yapılan yöntemin tarayıcı tarafından otomatik yapılmasını sağlıyor.

WikiZero for Wikipedia addon on Chrome
https://chrome.google.com/webstore/detail/zerowiki/cklaghejbnabhfdlaelhbjdepkfodkcj

WikiZero for Wikipedia addon on Firefox
https://addons.mozilla.org/tr/firefox/addon/zerowiki/

sap bo servisleri devre dışı bırakma özelliği

(disabling sap bo services feature)

Sap Business Objects ortamında CMC’de (Central Management Console) Servis Yönetimi kısmında (Services) BO servisleri başlatılıp durdurulabiliyor ve etkinleştirilip (enable) devre dışı bırakılabiliyor (disable).

Servislerin bazılarını devre dışı bırakıp aktifleştirme özelliği hangi durumlarda ihtiyaç olunabilir?

– Servisleri kapatıp açma süresinden kaçınmak için olabilir.

– Eğer hata arıyorsak (debug) ve aynı servisten birkaç tane varsa, kullanıcı oturumlarının istediğimiz servise yönlenmesini sağlamak için kullanılabilir.

– CMC’de Denetim (Audit) sayfasında bir veya birkaç servis için denetim kayıtları servisin geçici alanında (tampon, buffer) kaldığını ifade eden uyarı alnıyorsa (warning: auditing data may remain in server buffers); yeni denetim logları oluşmadan servisin geçici alandaki kayıtları denetim veritabanına atabilmesi için servis devre dışı ve çalışır durumda bir süre bırakılabilir. (denetim kayıtları: audit logs)