Aylık arşivler: Mayıs 2016

sap bo bilgi tasarım aracı platform bağlantı hatası unexpected behaviour (information design tool universe connection error unexpected behaviour)

Sap Business Objects ortamında platform (universe) geliştirmelerinde ortak kullanılan bağlantı (connection) tanımı Oracle 11g Client seçilerek yapılmış ve geliştirme yapılan bilgisayarda Oracle Client 12c kullanılıyorsa ( ya da Oracle Client 11g Administrator kurulu değilse ) bağlantı altından tablolar veri altyapısına (data foundation) eklenirken Unexpected Behavior hatası ile sık sık karşılaşılabiliyor.

sap_bo_idt_unexpected_behavior_error

Information Design Tool (Bilgi Tasarım Aracı) 32 bit program olduğu için kurulacak Oracle Client 11g de 32 bit olmalıdır.

sap_bo_idt_unexpected_behavior_oracle_client

Kaynak:
Sap Note 1858965
http://www.sapkbs.tk/2016/02/1858965-error-x-unexpected-behavior.html

sap bo webi sabit uzunluklu değerler csv (fixed length values csv)

Sap BO Webi raporları Csv formatında dışa aktarılmak istendiğinde alanlar sonlandırıcı (delimiter) ile birbirinden ayrılır, her alanın sabit uzunlukta olması seçeneği yer almaz. Rapordaki objeleri sabit uzunluklu değerlere çevirmek için obje tipine göre önce karaktere (string) sonrada sağa ya da sola yaslayarak (leftpad, rightpad) sabit uzunluklu değerler içeren değişkenler oluşturulabilir.

Örnekler:
Number ise önce FormatNumber sonra RightPad, RightPad(FormatNumber([objeSayi];”#”);10;” “)
Date ise FormatDate sonra RightPad, RightPad(FormatDate([objeTarih];”dd/MM/yyyy”);10;” “)
String ise sadece LeftPad, LeftPad([objeString];” “)

Using Functions Formulas and Calculations

sap bo istem dinamik varsayılan değer atama (dynamic default value for prompts)

Sap BO Platformunda kullanılan zorunlu istemler (prompts) için varsayılan dinamik değerler atanmak istendiğinde aşağıdaki gibi kullanılabilir. Bu sayede prompt kullanılan raporlar zamanlanabilir (schedule). Zorunlu tarih istemi için Oracle sql dün parametresi.

@Prompt parametreleri için kaynak: https://scn.sap.com/thread/2152047

@Prompt( ‘Tarih Giriniz’, ‘D’, {‘trunc(SYSDATE)-1’}, Mono, Free, Not_Persistent, { ‘trunc(SYSDATE)-1’, ‘trunc(SYSDATE)-7’ } )

Üçüncü parametre varsayılan değeri ifade ediyor. Son parametre listeden gelen seçilebilir diğer değerleri ifade ediyor.

Sap BO 4.1 SP 6 versiyonunda platformda (universe) kullanılan istemler (prompts) için varsayılan dinamik değer atama özelliği eklendi.

Yeni özellik kaynak:
http://scn.sap.com/community/businessobjects-web-intelligence/blog/2015/07/17/how-to-use-new-feature-dynamic-default-value-for-universe-unx-prompts

Kaynaklar:
https://michaelwelter.wordpress.com/2011/02/08/date-prompt-with-default-today/
http://www.dagira.com/2008/07/15/how-can-i-make-today-my-default-prompt-value/
http://thebobaba.blogspot.com.tr/2013/09/default-dynamic-time-value.html

sap bo webi java modu oturum zaman aşımı hatası

Sap Business Objects Web Intelligence ortamında Html modda sorunsuz çalışılabilirken Java modda sürekli “Your session timed out. Close the Java interface and log on again.” hatası alındığında:
sap_bo_webi_java_mode_session_timeout_error

Önce java önbelleği (cache) temizliği yapılabilir.
sap_bo_webi_java_mode_session_timeout_error_clear_java_cache

Yine de hata alınmaya devam ediliyorsa Java (Jre) kaldırılıp güncel versiyon kurulabilir.

Kaynak:
Note 1956256:Error message “Your session timed out.Close the java interface and log on again” is received while launching WebI Rich Client.

sap bo platform paylaşımı ve çevrimdışı açma (universe share and offline opening)

Sap Business Objects ortamında hazırlanmış bir platformun (universe) çevrimdışı (offline) açılıp çalışılabilmesi için aşağıdaki adımlar takip edilebilir.

Platform ilgili ortamdan Information Design Tool ile yerel (local) projelere alınır (retrieve).
sap_bo_idt_local_universe_offline_share_retrieve

Platform için tanımlı güvenli bağlantı (secured connection) .cns yeni oluşturulan sahte (dummy) açık .cnx bir bağlantı ile veri altyapısından (data foundation) değiştirilir. Bu sayede platformun güvenli bağlantı ile bağımlılığı sonlandırılmış olur.
sap_bo_idt_local_universe_offline_share_change_cns_cnx

Platform yerel klasöre (local folder) çıkartılır (publish).
sap_bo_idt_local_universe_offline_share_publish_to_local_folder

Çıkartılan yerde .unx uzantılı bir dosya oluşur. Bu dosya farklı bilgisayarda ya da domainde açılıp çevrimdışı çalışılabilir.
sap_bo_idt_local_universe_offline_share_unx_file

Bu dosya .unx yerel klasöre çıkartılmış platformu al seçeneği ile istenilen farklı ortamda açılıp universe üzerinde çevrimdışı (offline) çalışılabilir.
sap_bo_idt_local_universe_offline_share_retrieve_from_local_folder

Kaynak:
How to open and publish a local UNX in Information Design Tool