Aylık arşivler: Aralık 2015

sap bo sanallaştırma

Sap Business Objects platformu sanal sunucular üzerinde (VMware) çalıştırılması durumunda Host sunucunun donanımsal özellikleri, üzerinde çalışan diğer sanal makinaların sayısı ve özellikleri iyi hesaplanmalıdır. Sap BO sanal makinanın kaynaklarının rezerve (reserved) olmasını önerir, eğer rezerve verilemiyorsa Cpu Share verilmesini önerir. (Cpu Share basitçe: eğer sanal sunucu ihtiyaç duyarsa Host’un saniyenin bir kısmında ihtiyaç olunan Cpu kaynağını (0.2 sn örn.) sanal sunucuya minimum olarak sağlamayı garanti etmesi demektir.)

VMware’in işlemci sanallaştırma davranışı şöyledir: bir sanal makineye (Guest) 5 işlemci atandıysa sanal makineyi boşta olan 3 işlemci ile çalıştırmaz, sanal makineye kaynak ayırıp çalıştırması için boşta 5 işlemci olmasını sağlaması gerekir. Böyle bir durumda Sap BO sanal makinesine ayrıcalık tanımlanmamış ise sanal makineye yüksek işlemci kaynağı atamak sanal makinenin kaynak alamamasına ve performans artışı beklenirken performans düşüşü yaşanmasına sebep olur. Ayrıca bu gibi kanak yetersizliği durumlarını tespit etmek için sanal makinenin Cpu Usage ve Cpu Ready değerlerini haftalık ya da aylık olarak gözlemlemek faydalı olacaktır.

Technical_Whitepaper_Best_Practices_for_Virtualizing_SAP_BusinessObjects_BI_4-x_on_VMware_ESXi_5

Avoid_Paying_The_Virtualization_Tax_Deploying_Virtualized_BI_4-0_The_Right_Way

Kaynaklar:
Virtualizing SAP BusinessObjects BI 4
Avoid Paying The Virtualization Tax: Deploying Virtualized BI 4.0 The Right Way
Cpu Share (VMware Reservations and Cpu Scheduling)

sap bo boyutlandırma dokümanları (sizing guides)

Sap Business Objects platformunu kullanılacak özelliklere, üzerinde çalıştığı sunucunun işlemci ve bellek miktarlarına, kullanıcı adetlerine, … göre konfigüre etmek için aşağıdaki dokümanlar çok faydalı olacaktır.

SAP Business Objects BI 4 Sizing Guide

Best Practices for SAP BO BI 4.0 Adaptive Processing Servers

Kaynaklar:
SAP BusinessObjects BI4 Sizing Guide
Best Practices for SAPBO BI 4.0 Adaptive Processing Servers

sap bo uygulama servisleri bellek miktarları arşivi

Sap Business Objects platformunun uygulama servislerinin bellek kullanımını takip etmek için yazdığım Windows Batch script aşağıdadır. (taskman.bat) Bat dosyası saatlik olarak zamanlanarak (schedule) proseslerin bellek kullanımları arşivlenebilir. Üretim ortamlarına doğrudan (işletim sistemi seviyesinde) erişimin olmadığı durumlarda da servis belleklerine erişim amaçlı kullanılabilir.


@echo off

set hour=%time:~0,2%
if "%hour:~0,1%" == " " set hour=0%hour:~1,1%
rem echo hour=%hour%
set min=%time:~3,2%
if "%min:~0,1%" == " " set min=0%min:~1,1%
rem echo min=%min%
set secs=%time:~6,2%
if "%secs:~0,1%" == " " set secs=0%secs:~1,1%
rem echo secs=%secs%

set year=%date:~10,4%
rem echo year=%year%
set month=%date:~4,2%
rem echo month=%month%
set day=%date:~7,2%
rem echo day=%day%

set datetimef=%year%%month%%day%_%hour%%min%%secs%

tasklist > D:\tasklist\taskman_output_%datetimef%.txt

oracle oturum parametreleri yardımcı sql ifadeleri


select * from database_properties;

select * from v$nls_parameters;

select userenv('LANGUAGE') from dual;

select sys_context('USERENV','NLS_DATE_FORMAT') from dual;

alter session set nls_date_format = 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS';

-- linux değişken tanımlama
-- export NLS_DATE_FORMAT="DD/MM/YYYY HH24:MI:SS"
-- echo $NLS_DATE_FORMAT

-- windows değişken tanımlama
-- set NLS_DATE_FORMAT="DD/MM/YYYY HH24:MI:SS"
-- echo %NLS_DATE_FORMAT%

sap bo tomcat jvm değişikliği

Aşağıdaki adresteki adımlar izlenerek Sap BO web sunucusu Tomcat’in kullandığı JVM (java sanal makinesi) değiştirilebilir.

How to update JRE/JDK for Tomcat7 on BI 4.1 Platform

Ama Tomcat Sap BO iş zekası platformunun bir parçası olarak düşünülür ve normal bakım süreci içinde tutarlı bir şekilde ilerlenerek Sap BO platformunun üst versiyona geçirilmesi önerilir.

How to Upgrade Sap JVM on BOE 4.1