Aylık arşivler: Kasım 2015

oracle sql taktik (tip or trick)

Sabit sorgu ifadesi ile dinamik sorgu ihtiyacını karşılama örneği:
(Bu yöntem programlama dilleri ile dinamik sorgulama yapılmak istendiğinde de kullanılabilir.)

create table tablo ( no number, hata_flag number, uyari_flag number, aciklama varchar2(4000) );

hata = 1 …ise mesaj like ‘%H%’ — olup olmadığı kontrolü
uyari = 1 ..ise mesaj like ‘%U%’ — olup olmadığı kontrolü

şeklinde kontroller yapılmak isteniyor. Bu durumun ifadesi,
1 = (kendisi ve olay) ise kendisi yoksa kendisinin tersi

select *
from tablo
where 1 = case when hata_flag=1 and aciklama like '%H%' then 1
        else case when hata_flag=1 then 0
             else 1
          end
     end
and  1 = case when uyari_flag=1 and aciklama like '%U%' then 1
        else case when uyari_flag=1 then 0
             else 1
          end
     end

Sap BO Doküman Tarihçe Limiti (Document Instance Limit)

Sap Business Objects platformunda zamanlanan (schedule edilen) raporların çalışma kayıtları (instances) dokümanın geçmişinde (history) tutulur. Platformda çok sayıda zamanlanmış rapor yer alıyorsa ve doküman tarihçe limiti de yoksa sistemin performansını olumsuz etkileyebilir. Bunun için en iyi pratik (best practice) olarak platformdaki tüm raporlar (ya da kullanıcılar) için doküman tarihçe limiti (document instance limit) verilmesi gereklidir.

Central Management Console’da Folders tabı seçilir. All Folders’a sağ tıklanarak tüm klasörler için doküman tarihçe limiti belirlenir. Ek olarak belli kullanıcı grupları için son N tane tarihçe saklanabilmesi ya da sadece son N gün için doküman tarihçesi tutulması sağlanabilir.

sap_bo_document_instance_limit_1

sap_bo_document_instance_limit_2

Doküman tarihçe limiti verildiğinde eğer sistemde verilen limitten daha fazla çalışma tarihçesine (instance) sahip raporlar varsa Instance Manager tabından eski instance’lar bulunarak sistemden silinebilir.

sap_bo_document_instance_limit_3

All Folders klasörüne tarihçe limiti vermenin yanında Kişisel Klasörler (Personel Folders) için de doküman tarihçe limiti vermek faydalı olacaktır.

Sap BO Webi Zamanlama E-posta From Seçeneğini Yasaklama (Schedule E-mail From Option Forbid)

Sap Business Objects Web Intelligence ortamında raporların zamanlanarak (shedule) e-posta ile gönderilmesi için e-posta sunucusunda “mail relay” izni (yani ilgili sunucudan serbestçe mail gönderebilme izni) verilir. Sap BO’da raporları zamanlarken from seçeneği varsayılan olarak aktiftir ve herhangi bir e-posta adresi girilerek o adresten mail gönderilerebilir. Bu durum güvenlik açığı olarak da değerlendirilebilir, bir özellik olarak da değerlendirilebilir. Örneğin, from kısmına raporu hazırlayan teknoloji biriminin değil de rapordan sorumlu olan departmanın e-posta adresi yazılarak personele e-posta gönderilebilir; bu sayede rapora geri dönüşler doğru departmana yönlendirilmiş olacaktır.

sap_bo_webi_schedule_mail_from_option

Sap BO platformunda zamanlama e-posta ile gönderilmesi durumunda From seçeneğinin kaldırılması için “C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\Tomcat7\webapps\BOE\WEB-INF\config\custom\bilaunchpad.propeties” dosyasındaki varsayılan SMTPFrom=true olan değer SMTPFrom=false olarak değiştirilir ve Tomcat yeniden başlatılır.

Kaynak:
WebI report scheduling From Email Option