Aylık arşivler: Ocak 2015

iki farklı oracle veritabanındaki tablo tanımlarını karşılaştıran python script


#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

# kullanım: python tablo_tanim_karsilastir.py sema tablo_adi
 
# not: dbuser ve dbpass değerlerini değiştiriniz
 
# gereksinimler: cx_Oracle eklentili python
# python https://www.python.org/downloads/
# cx_Oracle https://pypi.python.org/pypi/cx_Oracle/

import sys

if (len(sys.argv)<>3 or str(sys.argv[1])=="help"):
 print "usage: python compare_table_definitions.py schema table"
 exit()

schema = str(sys.argv[1]).upper()
table = str(sys.argv[2]).upper()

import cx_Oracle

con1 = cx_Oracle.connect('dbuser1/dbpass1@10.1.2.3:1521/DBSRVC1')
cur1 = con1.cursor()
cur1.execute(" select owner,table_name,column_name,column_id,data_type,data_length from all_tab_columns where owner='" + schema + "' and table_name='" + table + "' order by 1,2,4,3 ")
res1 = cur1.fetchall()
str1 = " "
for tmpx1 in res1:
 for tmpy1 in tmpx1:
  str1 = str1 + str(tmpy1)
con1.close()
if str1 <> " ":
 print "DB1 GOT DEFINITIONS"
else:
 print "DB1 NOT OK"

con2 = cx_Oracle.connect('dbuser2/dbpass2@10.3.2.1:1521/DBSRVC2')
cur2 = con2.cursor()
cur2.execute(" select owner,table_name,column_name,column_id,data_type,data_length from all_tab_columns where owner='" + schema + "' and table_name='" + table + "' order by 1,2,4,3 ")
res2 = cur2.fetchall()
str2 = " "
for tmpx2 in res2:
 for tmpy2 in tmpx2:
  str2 = str2 + str(tmpy2)
con2.close()
if str2 <> " ":
 print "DB2 GOT DEFINITIONS"
else:
 print "DB2 NOT OK"

if str1 == str2:
 print "Definitions Equal"
else:
 print "Definitions Not Equal"

SAP Business Objects eğitim materyali ve blogları

SAP BO resmi eğitim materyali (kaynağı).
Web Intelligence, Information Design Tool, Administration, …

SAP Business Objects Web Intelligence resmi eğitim kaynak videoları toplu halde.
SAP Business Objects Information Design Tool resmi eğitim kaynak videoları toplu halde.
SAP Business Objects Design Studio resmi eğitim kaynak videoları toplu halde.

Sap BO BI Help Portal Page
Sap BO BI Design Studio Help Portal Page

SAP BO değerli bloglar:
Dave Rathbun
Dallas Marks
Xavier Hacking
sapbiblog.com   bobj.sapbiblog.com
SCN Blog Posts
Webi 4.x Tricks

Teradata öğrenmek ve denemek için

Teradata öğrenmek ve denemek için sanal makinede kullanıma hazır Teradata Express indirilip çalışılabilir.

Teradata: donanımı ve üzerindeki yazılımı birlikte satılan (appliance) veri ambarı ortamlarında (büyük veri, analitik sorgulama) yüksek performanslı ve parallel çalışması için tasarlanmış veri tabanı sistemidir.