Kategori arşivi: Sap Hana

Sap Hana eş zamanlı yazma işlemlerinde kilitleme yöntemi

Sap Hana veri tabanında eş zamanlı işlemlerin nasıl idare edildiğini (kontrol edildiğini) anlatan güzel bir yazı: SAP HANA Concurrency Control

Amacım Sap Hana’nın yazma işlemlerinde tablo bazlı mı yoksa satır bazlı mı kilitleme (table level or row level locking) yaptığını öğrenmekti. Cevap satır bazlıymış. “Write Locks and Deadlock” kısmında yer alan “the SAP HANA database uses exclusive write locks at row level” ifadesi.