Kategori arşivi: SAP Business Objects Administration

BI Çalışma Alanı /BOE/BI giriş sayfası özelleştirmesi (customization) – Arkaplan Resmi

Sap Business Objects BI Launchpad /BOE/BI giriş ekranına arkaplan resmi koymak için (background image) aşağıdaki iki dosya kullanılabilir. Burada önemli nokta şudur: giriş sayfasına konan arkaplan resmi BI Launchpad e girişyaptıktan sonraki sayfalara da etki etmektedir. Örneğin: Tercihler kısmında da giriş ekranına konan arkaplan resmi gelmektedir, bu yüzden iç sayfalar için arkaplanın bozulmaması için ekstra çalışma gerekiyor. Aşağıdaki customize.css dosyasında css ile hem arkaplan resmi konmuş hem de etkilenen iç sayfalar için düzenleme yapılmıştır.

/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.InfoViewBranding/web/css/customize.css
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.InfoViewBranding/web/images/sap_bo_flying_fish_background.png

sap_bo_bi_launcpad_background_image.zip

Kaynak:
SAP BusinessObjects BI Customization Guide

chrome firefox sso single sign on

Sap BO üzerinde SSO aktifleştirildiğinde sadece Microsoft Internet Explorer kullanılarak otomatik giriş (sso) yapılabilir. Çünkü Windos AD (Active Directory) SSO Microsoft teknolojisinin bir fonksiyonudur ve varsayılan olarak Microsoft tarayıcılarında desteklenir.

Google Chrome üzerinden sso giriş yapılabilmesi için herhangi bir desteklenme garantisi verilmez; ama 1887193 nolu sap notunda (yayınlanma tarihi 4 Ocak 2017) yazıldığı üzere regedit.exe de HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Policies/Google/Chrome altına string tipinde AuthNegotiateDelegateWhitelist adında bir değer girilerek sso yapılabilir. Her Chrome versiyonunda çalışmayabilir.

regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome

AuthNegotiateDelegateWhitelist ekle (string, karakter, kelime)

HTTPS://sapbo.kurumsal.com.tr;HTTP://sapbo.kurumsal.com.tr

Kaynak 1:
unable to perform SSO with BI using my Google Chrome browser
Sap Notu 1887193 Pdf

Mozilla Firefox üzerinde SSO aktifleştirmek için 1767654 nolu sap notu yayınlanmıştır.

Kanyak 2:
How to configure Mozilla Firefox to support Kerberos single sign-on in BusinessObjects Enterprise XI 3.1 and 4.0
Sap Notu 1767654 Pdf

VPN üzerinden SSO

Sap BO SSO Single Sign On over VPN, Windows AD (Active Directory) SSO, Sap BO Vintela SSO

Sap Business Objects ortamına kurum içi ağdan SSO ile giriş yapılabildiği ve kurum dışından VPN ile kuruma bağlanılıp SSO çalışmadığı durumunu araştırdım, çözüm için bulduğum kaynaklar ve yöntem aşağıdaki gibi:

Kaynak 1:
You need to set up constrained delegation.
In this particular case, it seems that it has been checked already and the Again, you need to troubleshoot with Juniper if they support OK-AS-DELEGATE flag or if they have any known issue for Quest SSO (software used by BusinessObjects).
https://archive.sap.com/discussions/thread/2137660

Kaynak 2:
After much research I found that when using the Cisco VPN client after you log into the machine will not allow you true access to the domain controller. We changed a setting in the vpn configuration to run the vpn prior to logging into the machine. It now works fine. My understanding is this will only work when the machine is on the domain.
http://www.forumtopics.com/busobj/viewtopic.php?t=95566&sid=2307d7759e3c9b9bb48210ff9a0d235f

Yukarıdaki kaynaklara göre VPN üzerinden SSO yapılabilmesi VPN teknolojisinin sağlayabildiği bir özellik Sap BO tarafında yapılabilecek bir durum değil.

VPN teknolojisi ile çözüm aranırken aşağıdaki geçici (workaround) çözüm ile problem aşılabilir.

SSO’yu atlama geçme parametresi (skipSso=true). Ağ (Network) ekibi tarafından VPN üzerinden gelen isteklere adres yönlendirme (url redirect) uygulanabilir.

https://sapbo/BOE/BI yerine https://sapbo/BOE/BI?skipSso=true

https://sapbo/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=Abcd1234 yerine https://sapbo/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=Abcd1234&skipSso=true

BI Launchpad /BOE/BI giriş sayfası özelleştirmesi (customization)

Amaç: Sap Business Objects BI Launchpad giriş ekranını özelleştirerek (customization) şirket temasına uygun hale getirmek.

Örnekler için kullanacağımız şirket adımız “Uçan Balık A.Ş.” olsun.

BI Launchpad ortamı için değiştirilebilecek properties (özellikler) dosyası aşağıdaki klasörde yer alır. Bu klasördeki dosyalar BO kurulumunda gelen varsayılan değerleri içerir. Buradaki BIlaunchpad.properties dosyasını özelleştirmek (custom) için dosya /custom klasörüne kopyalanır ve burada değiştirilir.

/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/config/default # varsayılan dosyalar (değerler)
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/config/custom # özelleştirilen dosyalar (custom altındaki dosyalar (değerler) default klasöründeki dosyaları ezer)

/custom klasöründeki BIlaunchpad.properties dosyasında aşağıdaki değerleri değiştiririz. (Türkçe karakterlerde hata oluyor.)
app.name=Ucan Balik Is Zekasi Raporlama Ortami
app.name.short=Ucan Balik Is Zekasi
app.name.greeting=Ucan Balik Is Zekasi
app.custom.product.name=Is Zekasi Raporlama

Bu değişiklik öncesi ve sonrası aşağıdaki ekran görüntülerinde yer alıyor.

BI Launchpad (BI Başlatma Alanı) giriş ekranındaki Sap logosunu değiştirmek için:

Yaklaşık 63*31 en ve boya sahip bir logo hazırlanır. Sap logosu 63*31 olduğu için yaklaşık bu büyüklükte bir logo iyi olur.

Hazırlanan dosya adı: ucan_balik_logo.png boyutları: 64*32

Hazırlanan dosya /Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.InfoView/web/images/ klasörüne konur.

/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.InfoView/web/WEB-INF/web.xml dosyasındaki SAP_logo_reg.png kısmı ucan_balik_logo.png olarak değiştirilir.

Yeni logonun boyutları da /Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.InfoView/web/css/default.css dosyasında .logonBannerLogo{height:31px;width:64px} kısmı .logonBannerLogo{height:32px;width:65px} olarak güncellenir

/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.InfoView/web/images/ucan_balik_logo.png
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.InfoView/web/css/default.css # logonBannerLogo
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.InfoView/web/WEB-INF/web.xml # img.banner.logo img.login.banner.logo

Sap BO ortamındaki raporların doğrudan adresleri ile açmaya yarayan /BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp sayfasının girişini özelleştirmek için de aynı değişiklikler aşağıdaki konumlardaki dosyalarda yapılabilir.

/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.OpenDocument/web/service/images/ucan_balik_logo.png
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.OpenDocument/web/service/css.css # logonBannerLogo
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.OpenDocument/web/WEB-INF/web.xml # img.login.banner.logo

Tarayıcı sekmesinde gözüken favicon (icon) lar da aşağıdaki adreslerden kurum ikonuyla değiştirilebilir.
/Sap_BO/tomcat/webapps/ROOT/favicon.ico
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.InfoView/web/images/InfoView.ico

BIlaunchpad.properties dosyası utf8 karakter kodlamasına sahip bir dosya olsa da buraya yazılan Türkçe karakterler BI Launchpad giriş ekranında doğru bir şekilde gösterilmez. Bununla ilgili 1761969 nolu Sap Notu yayınlanmış ve burada Unicode karakterler kullanılmasını beklediğini yazıyor.

Normal Karakter
Uçan Balık İş Zekası Raporlama Ortamı

Unicode Karakter
U\u00E7an Bal\u0131k \u0130\u015F Zekas\u0131 Raporlama Ortam\u0131

Bu çevirimi Çevrimiçi Unicode Çevirici (Online Unicode Converter) ile yapabilirsiniz, örneğin: https://r12a.github.io/apps/conversion/

Unicode karakterler yazdıktan sonra aşağıda görüldüğü gibi Türkçe karakterler başarılı bir şekilde gösterildi.

Kaynaklar:

Tutorial: Customizing BI launch pad name

Customize BI launch pad login screen

BI 4.0 / 4.1 – How to customize and add company logos to BI Launch Pad / Logon Page
Sap Note 1586824_E_20180308.pdf

Garbled characters in BI Launch Pad logon page after modifying the BIlaunchpad.properties file
Sap Note 1761969_E_20180308.pdf

r12a >> apps >> Unicode code converter

Sap BO 4.2 SP5 Web Intelligence Rich Client Hata (Bug)

Sap Business Objects 4.2 SP5 (Service Pack 5) versiyonuna geçiş ile karşılaşılan hata (bug) ve çözümü tecrübesi.

Senaryo ya da durum şöyle: bir kullanıcı yetkileri olan bir raporu önceki versiyonda hem web ortamından (bi launchpad) hem de Webi Rich Client ile yenileyebiliyor. Bu raporun hazırlandığı universe (platform) üzerinde bazı objeler için (bu objeler raporda kullanılmayan objeler) Business Security Profile (veya Data Security Profile) yetki kısıtı tanımlı. Bu rapor yeni versiyonda 4.2 SP05 web ortamından (bi launchpad) başarılı bir şekilde yenilenebiliyor; ama Webi Rich Client ile yenilendiğinde aşağıdaki hatayı alıyor.

Security profile stored in object ‘Cuid_Abcd_1234’ is not accesible by the current user; the security to apply cannot be retrieved. Contact your administrator. (IDT 23148)

Araştırmalarımız sonucunda (4.2 SP5 versiyonunda çözümlenmiş hatalar listesinden) 2443964 nolu sap notunu bulduk. (Hata (bug) çözülmemişti ama çözülen hatalar listesinde yer alıyordu.)

Sap BO BI Platform Documentation

SAP Notes for SAP Business Intelligence Suite 4.2 SP5 – Fixed Issues
Sap Note: sbo42sp5_fix_issues_final.pdf

Data security profile with row restriction is not enabled in Web Intelligence Rich Client when assigned to a non-Administrator user group
Sap Note: 2443964_E_20180226.pdf

Notta giçici (workaround) çözüm için aşağıdaki gibi bir yöntem sunuluyor:

EveryoneWorkaround gibi bir grup oluşturulup Everyone grubu bu gruba dahil edilir.
CMC (Central Management Console) den Users and Groups (Kullanıcılar ve Gruplar) kısmına gidilir. Burada top level security de (üst düzey güvenlik) hem users (kullanıcılar) hem de grups (gruplar) için oluşturulan yeni gruba View Objects yetkisi verilir. Kullanıcı ve gruplar için üst düzey güvenlik yetkileri incelendiğinde everyone için zaten View Objects (objeleri görüntüle) yetkisinin varolduğunu görebilirsiniz ama aynı yetki tekrar verildiğinde hata çözüme kavuşmuş oluyor.

Sap BO Tomcat Performans Arttırımı

Sap Business Objects Tomcat Performance Tunning

Sap Business Objects varsayılan olarak Tomcat web sunucusu ile birlikte geliyor, istenirse farklı bir web sunucusu da kullanılabiliyor.

Tomcat tercih edildiği durumda çok kullanıcılı bir sistemde Tomcat performans iyileştirilmesi yapılması gerekebiliyor.

Bunun için Tomcat konfigürasyonunda aşağıdaki değişiklikler yapılabilir:

Sap BO Tomcat versiyonunu öğrenmek için komut satırında (command line) /SAPBO/tomcat/bin/ klasörüne gidilir. Buradaki version.bat batch dosyası komutsatırından çalıştırılır. Apache Tomcat versiyonu öğrenmek doğru versiyonun dokümantasyonuna bakmak için önemli.

Örnekler Sap BO 4.2 SP5 versiyonu üzerinde uygulanmıştır.

Tomcat Configuration “Run as Administrator” ile başlatılır. JavaHeapSize (-Xmx) varsayılan ayarı olan 2G (2 Gigabyte, 2048M, 2048 Megabyte) ihtiyaca göre 4G (4 Gigabyte, 4096M, 4096 Megabyte) veya 8G (8 Gigabyte, 8192M, 8192 Megabyte) a çıkarılır.

/SAPBO/tomcat/conf/server.xml dosyasına maxConnections ve maxThreads parametreleri 10000 olarak girilir.

Bunları uyguladıktan sonra Tomcat’in önbelleğini (cache) temizlemek için; /SAPBO/tomcat/work/ klasörü içindeki Catalina klasör ismi Catalina01 olarak değiştirilir. Tomcat başlatılır. Tomcat başarılı bir şekilde başladıktan sonra Catalina oluşur ve artık Catalina01 klasörü silinebilir.

Kaynaklar:
SAP BusinessObjects 4.1 Performance issue
SAP BO hangs off continuosly, terrible performance
Apache Tomcat 8 Configuration Reference

Sap BO Windows AD Active Directory SSO Single Sign On

Sap BO Windows AD Active Directory SSO Single Sign On konfigürasyonu için aşağıdaki internet adresinde çok ayrıntılı ve mükemmel bir anlatım yapılmış. Açıklamalar aynı şekilde uygulandığında Win AD SSO konfigürasyonu başarılı bir şekilde yapılmış oluyor.

SSO Configuration with Active Directory SAP Business Objects 4.2 (AES Encryption)

( Gerekmez ama 🙂 ) ek kaynaklar:
WINDOWS 2016 AD KERBEROS SINGLE SIGN ON USING AES ENCRYPTION FOR SAP BI 4.1SP09 and SAP BI 4.2
Active Directory SSO for SAP BusinessObjects BI4
Making Windows AD Configuration & SSO easy on SAP BI 4.1
Kerberos SSO problem with windows AD authentication at BI 4.0