Kategori arşivi: SAP Business Objects Administration

Fiori BI kategori görselleri gösterim hatası

Fiori BI Launchpad ortamında (Sap BO 4.2 SP05) kategoriler için görsel (image) yükleme özelliği geldi.

Fakat kategoriler için yüklenen bu görseller sadece yönetici (admin) grubuna üye BO kullanıcıları tarafından görüntülenebiliyor, diğer kullanıcılar kategoriler için varsayılan görseli görüntülüyorlar.

Hatayı Sap support portal de aradığımda iki Sap notu buldum. Hatanın Patch 4 ile düzeltilmesi planlandığı yazıyor. Mevcut durumda Patch 3 yayınlandı.

Sap notu: 2619515
Sap notu pdf: 2619515_E_20180531

Sap notu: 2637136
Sap notu pdf: 2637136_E_20180531

Fiori BI sayfa başlığı (title) Türkçe karakter hatası

Geleneksel BI Launchpad giriş sayfası özelleştirmesi yazısında belirttiğim üzere sayfa başlığındaki Türkçe karakterler Unicode karşılıkları kullanılarak doğru bir şekilde yazılabiliyordu.

Sap BO 4.2 SP05 (Patch yok, No patch) Fiori BI Launchpad giriş sayfasında başlık (title) için Türkçe karakterlerin yazımı Unicode karakterler ile çözülmüyor hatalı gösterim oluşuyor.

/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/config/custom/FioriBI.properties

https://r12a.github.io/app-conversion/

Geleneksel BI Launchpad özelleştirme yazısı: http://ayhankargin.com/blog/?p=994

Bu durum ile ilgili Sap support portal de not bulamadım; ama yayınlanan son patch (Patch 3) ile hatanın düzeltildiğini tespit ettim.

Sap BO Webi tercihlerini ya da görüntüleme ve değiştirme varsayılan modunu kopyalamak

Sap Business Objects BI Çalışma Alanında (BI Launchpad) kullanıcılar için varsayılan olarak görüntüleme (view) ve değiştirme (modify) ayarları bir grubun tamamına uygulanmak istenirse Sap’nin yayınladığı aşağıdaki notta yer alan kod kullanılabilir. JSP kodu (Java SDK) ile sistemde tanımlı bir kullanıcının tercihlerinin verilen gruptaki kullanılara uygulanması sağlanıyor.

CopyWebiPreferencesWithoutDBCredentials.zip

setGroupPreferences.zip

Kaynaklar:
2206931 – How to set default View and Modify settings in Webi Preferences in BI 4.x
1659566 – How to Apply Preferences to All User Accounts in BI 4.x programmatically

Sap BO Java SDK (JSP) ile Windows AD veya LDAP kullanıcıları için Enterprise Alias oluşturulması

Sap Business Objects ortamında tüm kullanıcılar için bir değişiklik yapılması ihtiyacı olursa aşağıdaki Sap notunda sağlanan Jsp (Java SDK) koduyla tüm Windows Active Directory (Win AD) veya LDAP kullanıcıları için alias oluşturulabilir, ve sonra silinebilir.

Aynı işlem Sap BI Platform Support Tool ile de gerçeklenebilir. (Sap BI Platform Support Tool > Landscape Tools > Enterprise Alias Manager)

Add-Remove Aliases (per user type).zip

Kaynak:
1804839 – How to add or remove secEnterprise aliases via JSP script in BI 4.x

Sap BO RestFul Web Servis ile kullanıcı listesi çıkarılması

(Sap BO user list exctraction with Restful Web Service)

Sap Business Objects ortamında kullanıcı listesi ResftFul Web Service SDK (Python dilinde) almak için aşağıdaki kod kullanılabilir.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-import sys
reload(sys)
sys.setdefaultencoding('utf8')import requests, json, re

baseurl = 'http://hostname_ip:port/biprws' # change hostname ip port, example: 192.168.56.101:6405

headerJson = {'accept': 'application/json'}

r = requests.get(baseurl+'/logon/long', headers=headerJson)

headerJson2 = {'accept': 'application/json', 'content-type': 'application/json'}

postDataJson = '{"userName":"Administrator","password":"PassWD","auth":"secEnterprise"}' # change password

r = requests.post(baseurl+'/logon/long', headers=headerJson2, data=postDataJson)

sapBoLogonToken = '"' + json.loads(r.text)['logonToken'] + '"'

headerJson3 = {'accept': 'application/json', 'X-SAP-LogonToken': sapBoLogonToken}looperPage = 1
looperPageSize = 50

r = requests.get(baseurl+'/v1/users?page='+str(looperPage)+'&pagesize='+str(looperPageSize), headers=headerJson3)
parsedJson = json.loads(r.text)

userList = []
while len(parsedJson["entries"]) == looperPageSize:
 userList.extend( parsedJson["entries"] )
 looperPage += 1
 r = requests.get(baseurl+'/v1/users?page='+str(looperPage)+'&pagesize='+str(looperPageSize), headers=headerJson3)
 parsedJson = json.loads(r.text)# rest log off
headerJson4 = {'accept': 'application/json', 'content-type': 'application/json', 'X-SAP-LogonToken': sapBoLogonToken}
r = requests.post(baseurl+'/logoff', headers=headerJson4)f = open('./user_list.csv','w')

f.write("user_id,user_name,user_fullname\n")
for uli in userList:
 f.write(uli["id"]+","+uli["name"]+","+uli["fullname"]+"\n")

"""
# maybe needed for some users detection
f.write("user_id,user_name,user_name_length,user_fullname,user_fullname_length,reg_exp_flag\n")
for uli in userList:
 if ( len(re.findall("[a-zA-Z]{2}[0-9]{4}",uli["name"])) > 0 ):
  reg_exp_flag = "1"
 else:
  reg_exp_flag = "0"
 f.write(uli["id"]+","+uli["name"]+","+str(len(uli["name"]))+","+uli["fullname"]+","+str(len(uli["fullname"]))+","+reg_exp_flag+"\n")
# reg_exp_flag=1, user_fullname_length<>0, user_name_length=6
"""

f.close()

Dosya olarak indirmek için: re_cmc_user_list.py

WACS Tomcat ile gerçeklenebiliyor

Sap Business Objects (Sap BO) 4.2 SP5 ile birlikte Web Application Container Server (WACS, Server Intelligence Agent SIA Servislerinden biri) ın yaptığı görev Tomcat üzerinde yapılabilir hale geldi. WACS nin görevi BI platforma Restful Web Servisleri ile erişmeyi sağlamak. Yeni geliştirilen Fiori BI Çalışma Alanı (BI Launchpad) bu restful web servisleri üzerinden çalışıyor.

Kaynak:
SAP BI 4.2 SP05 : Decoupling of BI Platform RESTful web services from WACS

Fiori BI Launchpad /BOE/BILaunchpad Giriş Ekranı Özelleştirmesi

Sap Business Objects 4.2 SP4 ile Fiori arayüzlü BO BI Launchpad özelliği (seçeneği) yayınladı, 4.2 SP5 ile de daha da geliştirildi (ve geliştirilmeye devam ediliyor). BI Çalışma Alanı ve Raporları Görüntüleme için son kullanıcıya güzel özellikler, görünüm ve kolay kullanım (user experience) gibi yeni jenerasyon özellikler sunuyor. Mevcut durumda çok yeni olması sebebiyle geleneksel BI Çalışma Alanı kadar özelleştirmelere imkan tanımasa da (şu anda tüm kullanıcılar için çeşitli özellikleri atama gibi imkanlar tanımıyor) Sap bu alana daha çok yatırım yapacak bir çok özellik geliştirilecek gibi görünüyor.

Sadece Logo değişimi yapmak için değiştirilmesi gereken dosyalar.
fiori_bi_only_flyfish_logo.zip

/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/config/custom/FioriBI.properties
Bu dosyadaki app.name okunmuyor bilaunchpad.properties dosyasındaki app.name geçerli oluyor. Türkçe karakterler de Unicode ile doğru bir şekilde gösterilemiyor.
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.FioriBI/web/com/sap/fioribi/images/ucan_balik_logo.png
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.FioriBI/web/com/sap/fioribi/css/Logonpage.css
.BILP-Logo {
width: 64px!important;
height: 32px!important;
background-image: url(../images/ucan_balik_logo.png)!important;
}
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.FioriBI/web/com/sap/fioribi/modules/logonpage/LogonpageView.view.js
İş Zekası Raporlama Platformu yazdırılması.
Tarayıcı diline göre Authentication Type yerine Kimlik Doğrulama yazılması.

Giriş ekranını tamamen özelleştirmek için değiştirilen / geliştirilen dosyalar.
fiori_bi_full_customization.zip

/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/config/custom/FioriBI.properties
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.FioriBI/web/com/sap/fioribi/images/ucan_balik_logo.png
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.FioriBI/web/com/sap/fioribi/images/sap_bo_flying_fish_background.png
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.FioriBI/web/com/sap/fioribi/css/Logonpage.css
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.FioriBI/web/com/sap/fioribi/modules/logonpage/LogonpageView.view.js

Kaynaklar:
Fiorified BI Launchpad in BOE 4.2
SAP BI 4.2 SP05 : What’s New in Fiori BI Launchpad
Customize the Fiorified BI Launchpad in BOE 4.2