BI Launchpad /BOE/BI giriş sayfası özelleştirmesi (customization)

Amaç: Sap Business Objects BI Launchpad giriş ekranını özelleştirerek (customization) şirket temasına uygun hale getirmek.

Örnekler için kullanacağımız şirket adımız “Uçan Balık A.Ş.” olsun.

BI Launchpad ortamı için değiştirilebilecek properties (özellikler) dosyası aşağıdaki klasörde yer alır. Bu klasördeki dosyalar BO kurulumunda gelen varsayılan değerleri içerir. Buradaki BIlaunchpad.properties dosyasını özelleştirmek (custom) için dosya /custom klasörüne kopyalanır ve burada değiştirilir.

/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/config/default # varsayılan dosyalar (değerler)
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/config/custom # özelleştirilen dosyalar (custom altındaki dosyalar (değerler) default klasöründeki dosyaları ezer)

/custom klasöründeki BIlaunchpad.properties dosyasında aşağıdaki değerleri değiştiririz. (Türkçe karakterlerde hata oluyor.)
app.name=Ucan Balik Is Zekasi Raporlama Ortami
app.name.short=Ucan Balik Is Zekasi
app.name.greeting=Ucan Balik Is Zekasi
app.custom.product.name=Is Zekasi Raporlama

Bu değişiklik öncesi ve sonrası aşağıdaki ekran görüntülerinde yer alıyor.

BI Launchpad (BI Başlatma Alanı) giriş ekranındaki Sap logosunu değiştirmek için:

Yaklaşık 63*31 en ve boya sahip bir logo hazırlanır. Sap logosu 63*31 olduğu için yaklaşık bu büyüklükte bir logo iyi olur.

Hazırlanan dosya adı: ucan_balik_logo.png boyutları: 64*32

Hazırlanan dosya /Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.InfoView/web/images/ klasörüne konur.

/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.InfoView/web/WEB-INF/web.xml dosyasındaki SAP_logo_reg.png kısmı ucan_balik_logo.png olarak değiştirilir.

Yeni logonun boyutları da /Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.InfoView/web/css/default.css dosyasında .logonBannerLogo{height:31px;width:64px} kısmı .logonBannerLogo{height:32px;width:65px} olarak güncellenir

/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.InfoView/web/images/ucan_balik_logo.png
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.InfoView/web/css/default.css # logonBannerLogo
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.InfoView/web/WEB-INF/web.xml # img.banner.logo img.login.banner.logo

Sap BO ortamındaki raporların doğrudan adresleri ile açmaya yarayan /BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp sayfasının girişini özelleştirmek için de aynı değişiklikler aşağıdaki konumlardaki dosyalarda yapılabilir.

/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.OpenDocument/web/service/images/ucan_balik_logo.png
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.OpenDocument/web/service/css.css # logonBannerLogo
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.OpenDocument/web/WEB-INF/web.xml # img.login.banner.logo

Tarayıcı sekmesinde gözüken favicon (icon) lar da aşağıdaki adreslerden kurum ikonuyla değiştirilebilir.
/Sap_BO/tomcat/webapps/ROOT/favicon.ico
/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/eclipse/plugins/webpath.InfoView/web/images/InfoView.ico

BIlaunchpad.properties dosyası utf8 karakter kodlamasına sahip bir dosya olsa da buraya yazılan Türkçe karakterler BI Launchpad giriş ekranında doğru bir şekilde gösterilmez. Bununla ilgili 1761969 nolu Sap Notu yayınlanmış ve burada Unicode karakterler kullanılmasını beklediğini yazıyor.

Normal Karakter
Uçan Balık İş Zekası Raporlama Ortamı

Unicode Karakter
U\u00E7an Bal\u0131k \u0130\u015F Zekas\u0131 Raporlama Ortam\u0131

Bu çevirimi Çevrimiçi Unicode Çevirici (Online Unicode Converter) ile yapabilirsiniz, örneğin: https://r12a.github.io/apps/conversion/

Unicode karakterler yazdıktan sonra aşağıda görüldüğü gibi Türkçe karakterler başarılı bir şekilde gösterildi.

Kaynaklar:

Tutorial: Customizing BI launch pad name

Customize BI launch pad login screen

BI 4.0 / 4.1 – How to customize and add company logos to BI Launch Pad / Logon Page
Sap Note 1586824_E_20180308.pdf

Garbled characters in BI Launch Pad logon page after modifying the BIlaunchpad.properties file
Sap Note 1761969_E_20180308.pdf

r12a >> apps >> Unicode code converter

Bir cevap yazın