Sap BO IDT UDT Veri Tabanı Eşanlamlı Tablolar (Database Table Synonym)

Sap Business Objects Information Design Tool IDT (veya Universe Design Tool UDT) ile veritabanındaki eşanlamlı tabloları (synonym) universe e (platforma) eklerken karşılaşılan durum.

Örnek senaryo: Veri tabanı Oracle. T tablosu A şemasında (schema) yer alsın. S sinonimi de B şemasında yer alsın. Raporlama işlemleri B şemasından yapıldığı için B şemasındaki sinonimin kullanılması istensin. Universe ün veri tabanı bağlantı kullanıcısı B olsun.

Yukarıdaki gibi bir senaryoda B.S (B şemasındaki S sinonimi) universe e eklendiğinde universe e tablo eklenir ama sinonimin kolonları IDT veya UDT ile tespit edilemez. Çünkü IDT ve UDT de sinonim kolonları ALL_TAB_COLUMNS ta (oracle da tabloların kolon bilgilerinin tutulduğu oracle dahili tablosunda) arar.

select * from ALL_TAB_COLUMNS where OWNER=’B’ and table_name=’S’;

IDT veya UDT eklenen tablo kolonlarını almak için yukarıdaki gibi bir sorgu gönderir; ama eklenen obje tipi sinonim olduğu için (tablo olmadığı için) ALL_TAB_COLUMNS da yer almaz ve kolonlar bulunamaz.

Eklenen sinonim universe e kolonsuz bir şekilde eklenmiş olur. Çözüm için universe e sinonim eklememek her zaman gerçek tabloyu eklemek tercih edilebilir ya da önce gerçek tablo eklenip sonra universe te şema adı ve tablo adı değiştirilir (Change Qualifier/Owner, Edit and Rename Table). Bu sayede kolonların gerçek tablodan alınması sağlanmış ve sorgular da sinonimden oluşturulmuş olur.

Bir cevap yazın