Kategori arşivi: SAP Business Objects

Sap BO 4.2 SP07 yeni özellikler

Sap BO 4.2 SP07 yeni özelliklerini anlatan web seminerinde (webinar) bahsedilen özellikler:

· Web Intelligence raporlarının açık bırakılıp otomatik yenilenebilmesi

· Metin bileşenlerine (Text Component) doküman adresi (link i) verilebilmesi veya raporun diğer sayfalarına/sheet lerine gidilebilmesi

· Webi raporu Fiori BI Launchpad arayüzü ile açılarak görüntülendiğinde üst kısımda filtre yönetimi yapılabilmesi

· BI platform dokümanlarına (Webi raporlarına) yorum yazılabilme özelliği

· Geomap (koordinattan çalışmıyordu isimden çalışıyordu sadece) bileşeninin tıklanan yer isimlerini filtre olarak kullanılabilme özelliği

· Webi chart animasyonları ve aktif/pasif tercih edilebilmesi

· [Önceki Service Pack lerde de olan] Koşullu bileşen gösterimi (conditional element hiding) özelliği

· [Yeni özellik değil trick (hile) ile yapılabiliyormuş zaten] Progress bar (ilerleme çubuğu) gösteriminin Fill fonksiyonu ile yapılabilmesi

Kaynak: How to Create Dashboards with SAP BusinessObject Web Intelligence

https://360suite.io/webinars/

https://www.gotostage.com/channel/17be4314fea84fabbb013334d13e3ec1/recording/dcdac6c31c544f9bb41ec9a279a66a30/watch?source=CHANNEL

Fiori BI kategori görselleri gösterim hatası

Fiori BI Launchpad ortamında (Sap BO 4.2 SP05) kategoriler için görsel (image) yükleme özelliği geldi.

Fakat kategoriler için yüklenen bu görseller sadece yönetici (admin) grubuna üye BO kullanıcıları tarafından görüntülenebiliyor, diğer kullanıcılar kategoriler için varsayılan görseli görüntülüyorlar.

Hatayı Sap support portal de aradığımda iki Sap notu buldum. Hatanın Patch 4 ile düzeltilmesi planlandığı yazıyor. Mevcut durumda Patch 3 yayınlandı.

Sap notu: 2619515
Sap notu pdf: 2619515_E_20180531

Sap notu: 2637136
Sap notu pdf: 2637136_E_20180531

Fiori BI sayfa başlığı (title) Türkçe karakter hatası

Geleneksel BI Launchpad giriş sayfası özelleştirmesi yazısında belirttiğim üzere sayfa başlığındaki Türkçe karakterler Unicode karşılıkları kullanılarak doğru bir şekilde yazılabiliyordu.

Sap BO 4.2 SP05 (Patch yok, No patch) Fiori BI Launchpad giriş sayfasında başlık (title) için Türkçe karakterlerin yazımı Unicode karakterler ile çözülmüyor hatalı gösterim oluşuyor.

/Sap_BO/tomcat/webapps/BOE/WEB-INF/config/custom/FioriBI.properties

https://r12a.github.io/app-conversion/

Geleneksel BI Launchpad özelleştirme yazısı: http://ayhankargin.com/blog/?p=994

Bu durum ile ilgili Sap support portal de not bulamadım; ama yayınlanan son patch (Patch 3) ile hatanın düzeltildiğini tespit ettim.

Sap BO Webi tercihlerini ya da görüntüleme ve değiştirme varsayılan modunu kopyalamak

Sap Business Objects BI Çalışma Alanında (BI Launchpad) kullanıcılar için varsayılan olarak görüntüleme (view) ve değiştirme (modify) ayarları bir grubun tamamına uygulanmak istenirse Sap’nin yayınladığı aşağıdaki notta yer alan kod kullanılabilir. JSP kodu (Java SDK) ile sistemde tanımlı bir kullanıcının tercihlerinin verilen gruptaki kullanılara uygulanması sağlanıyor.

CopyWebiPreferencesWithoutDBCredentials.zip

setGroupPreferences.zip

Kaynaklar:
2206931 – How to set default View and Modify settings in Webi Preferences in BI 4.x
1659566 – How to Apply Preferences to All User Accounts in BI 4.x programmatically

Sap BO Java SDK (JSP) ile Windows AD veya LDAP kullanıcıları için Enterprise Alias oluşturulması

Sap Business Objects ortamında tüm kullanıcılar için bir değişiklik yapılması ihtiyacı olursa aşağıdaki Sap notunda sağlanan Jsp (Java SDK) koduyla tüm Windows Active Directory (Win AD) veya LDAP kullanıcıları için alias oluşturulabilir, ve sonra silinebilir.

Aynı işlem Sap BI Platform Support Tool ile de gerçeklenebilir. (Sap BI Platform Support Tool > Landscape Tools > Enterprise Alias Manager)

Add-Remove Aliases (per user type).zip

Kaynak:
1804839 – How to add or remove secEnterprise aliases via JSP script in BI 4.x

Sap BO RestFul Web Servis ile kullanıcı listesi çıkarılması

(Sap BO user list exctraction with Restful Web Service)

Sap Business Objects ortamında kullanıcı listesi ResftFul Web Service SDK (Python dilinde) almak için aşağıdaki kod kullanılabilir.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-import sys
reload(sys)
sys.setdefaultencoding('utf8')import requests, json, re

baseurl = 'http://hostname_ip:port/biprws' # change hostname ip port, example: 192.168.56.101:6405

headerJson = {'accept': 'application/json'}

r = requests.get(baseurl+'/logon/long', headers=headerJson)

headerJson2 = {'accept': 'application/json', 'content-type': 'application/json'}

postDataJson = '{"userName":"Administrator","password":"PassWD","auth":"secEnterprise"}' # change password

r = requests.post(baseurl+'/logon/long', headers=headerJson2, data=postDataJson)

sapBoLogonToken = '"' + json.loads(r.text)['logonToken'] + '"'

headerJson3 = {'accept': 'application/json', 'X-SAP-LogonToken': sapBoLogonToken}looperPage = 1
looperPageSize = 50

r = requests.get(baseurl+'/v1/users?page='+str(looperPage)+'&pagesize='+str(looperPageSize), headers=headerJson3)
parsedJson = json.loads(r.text)

userList = []
while len(parsedJson["entries"]) == looperPageSize:
 userList.extend( parsedJson["entries"] )
 looperPage += 1
 r = requests.get(baseurl+'/v1/users?page='+str(looperPage)+'&pagesize='+str(looperPageSize), headers=headerJson3)
 parsedJson = json.loads(r.text)# rest log off
headerJson4 = {'accept': 'application/json', 'content-type': 'application/json', 'X-SAP-LogonToken': sapBoLogonToken}
r = requests.post(baseurl+'/logoff', headers=headerJson4)f = open('./user_list.csv','w')

f.write("user_id,user_name,user_fullname\n")
for uli in userList:
 f.write(uli["id"]+","+uli["name"]+","+uli["fullname"]+"\n")

"""
# maybe needed for some users detection
f.write("user_id,user_name,user_name_length,user_fullname,user_fullname_length,reg_exp_flag\n")
for uli in userList:
 if ( len(re.findall("[a-zA-Z]{2}[0-9]{4}",uli["name"])) > 0 ):
  reg_exp_flag = "1"
 else:
  reg_exp_flag = "0"
 f.write(uli["id"]+","+uli["name"]+","+str(len(uli["name"]))+","+uli["fullname"]+","+str(len(uli["fullname"]))+","+reg_exp_flag+"\n")
# reg_exp_flag=1, user_fullname_length<>0, user_name_length=6
"""

f.close()

Dosya olarak indirmek için: re_cmc_user_list.py